top of page

Het kantoor van Marijke Van Der Hasselt, ervaren bemiddelaar en advocaat in Vilvoorde

ONS KANTOOR

Marijke Van Der Hasselt heet u graag welkom op het advocatenkantoor van Vilvoorde. Wanneer u contact opneemt met het kantoor, wordt u zo snel mogelijk geholpen. Als uw advocaat rechtszittingen bijwoont, kan zij de telefoon niet beantwoorden. Laat uw bericht achter, er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Ik ontvang u graag in mijn advocatenkantoor te Vilvoorde. 
 

Mijn voorkeurmaterie is het personen -en familierecht, waaronder kan begrepen worden bijstand inzake echtscheidingen /einde wettelijke samenwoonst (in het kader van een bemiddeling het opstellen van de nodige overeenkomsten, het opstellen van overeenkomsten echtscheiding onderlinge toestemming, de echtscheiding opstarten en u bijstand verlenen voor de bevoegde familierechtbank, onderhoudsgeld tijdens en na de echtscheiding, verblijfsregelingen met betrekking tot de kinderen, onderhoudsbijdrage voor de kinderen, buitengewone kosten, vereffening-verdeling bij notaris,...). 
 

Maar ook indien u niet gehuwd bent en er regelingen dienen getroffen te worden met betrekking tot de kinderen die u samen met uw ex-partner heeft, aangaande de woning die jullie samen aankochten, de hypothecaire lening en/of andere schulden die u met uw ex-partner bent aangegaan,... sta ik u graag met raad en daad bij. 
 

Het beëindigen van een huwelijk, relatie gaat gepaard met een heleboel vragen en praktische zaken die dienen geregeld worden of waarover minstens grondig dient nagedacht te worden. In mijn kantoor te Vilvoorde (Koningslo) maak ik u graag wegwijs en zoek ik graag met u naar meest geschikte oplossing in uw specifieke situatie. 
 

Het is ook perfect mogelijk dat u reeds enkele jaren geleden een vonnis of arrest bekwam en dat dit niet langer in de praktijk door u en/of uw ex-partner van toepassing is. Doorheen de jaren kan uw eigen situatie dan wel die van uw ex- partner ernstig gewijzigd zijn (men heeft een nieuwe relatie, kinderen uit een nieuwe relatie, men is van werk veranderd, langdurig ziek geworden,....). De ouder die onderhoudsgelden verschuldigd is, voldoet deze niet meer, er is geen tussenkomst in de buitengewone kosten (schoolkosten, medische kosten, schoolreizen, aankoop van boeken voor school en verplicht studiemateriaal,...). 
 

Het kan dan aangewezen de regeling voorzien bij vonnis/arrest te doen respecteren, of een nieuwe regeling uit te werken/via de rechtbank te bekomen.

Tot het personen-en familierecht behoren ook procedures inzake vaststelling van een afstammingsband, betwisting van vaderschap, adoptie, nalatenschappen ed.
 

Werkzaam zijnde in Vilvoorde, op de grens als het ware met de gemeenten Grimbergen en Brussel (Laken), kan ik u bijstaan in procedures en te woord staan in het Nederlands en het Frans. 
 

Wanneer u contact neemt met het kantoor, wordt u zo snel mogelijk geholpen. 
 

Het spreekt voor zich dat elke cliënt in het kader van zijn/haar dossier inzake familierechterlijke aangelegenheden verkiest dat ik hem/haar persoonlijk bijsta op het ogenblik dat er een zitting is. Om die reden ben ik in de voormiddag quasi niet persoonlijk bereikbaar per telefoon. U heeft de meeste kans mij persoonlijk te spreken per telefoon als u contact opneemt tussen 14u en 17u. 
 

Heel regelmatig sta ik ook cliënten bij in het kader van bemiddelingen, onderhandelingen, vergaderingen op het kantoor van een andere advocaat dan wel een notaris. Uiteraard gaan er ook consultaties door tijdens dewelke ik u niet te woord kan staan. 
 

Op momenten waarop ik dus aanwezig ben op zittingen voor de rechtbank, zal hetzij mijn secretariaat hetzij mijn medewerkster de telefoon beantwoorden. Zo er niemand beschikbaar is zal u op het antwoordapparaat terechtkomen. Laat uw bericht na, daarbij duidelijk vermeldend uw naam en telefoonnummer en u wordt zo spoedig mogelijk terug gebeld. 
 

Elke donderdag werkt mijn kantoor met gesloten deuren, wat wil zeggen dat wij op die dag geen telefoon beantwoorden. U kan mij wel een E-mail toesturen, een fax, dan wel bericht nalaten op het antwoordapparaat. 
 

Ik hoop u hiermee een beetje meer wegwijs gemaakt te hebben in de filosofie van mijn kantoor en hoop uw spoedig onder mijn cliënten te mogen rekenen.

Wilt u snel een afspraak inplannen? Gebruik dan het contactformulier op deze website!

bottom of page